Petras Čiplys

 

    Fotografijos reitingas
   

    Fotografijos reitingas (1)
 
           
 

    Fotografijos reitingas (1)
   

    Fotografijos reitingas (1)
 
           
 

    Fotografijos reitingas (1)
   

    Fotografijos reitingas
 
» Daugiau autoriaus fotografijų (73)    
 

    Fotografijos reitingas
   

    Fotografijos reitingas
 
» Daugiau darbų (998)    

Viešos žinutės ir komentarai autoriui

Petras Čiplys   2014-04-09
Petras Čiplys   2014-04-09
1. Galiu smuiku groti, balandžio pirmąją meluoti, galiu pavirst smėliu, stalu. Virš apsnigtų kelių klausaus liūdnų žiemos melodijų. Nors žemė iš po kojų slysta, nei liūdna, nei klaiku. Pakilęs viršum savo palaikų, pasiilgstu obuolių ir slyvų... Kaip įveikti Baimę neįveikiamą namuose, kapuose nedrąsūs kaip vaikai... Laimė, Baimė juk ne amžina... Krykštaujam, artėja žiemos galas, pavasaris – gyvas, geras, o tų baisių pasakų ir mums gana. 2. Tave vedasi žiemos baltos pėdos ir lydi mano geri žodžiai ir darbai, o aš lekiu, skrendu lyg vėlė virpėdamas, o tu apsnigta žeme eini lėtai lėtai. Kartojam — Laimė, Baimė juk ne amžina. Juokiamės, meluojam išsijuosę, o, Viltį tarsi paukštį rankose laikai. Bučiuojamės nedrąsūs kaip vaikai, o virš pievų, medžių — juodvarnių pulkai. Kažkas mus smaugia, trypia, vos į kapus įėjus. Sutrypk, užmušk tą smauglį, kuris tiek kauburių prisėjo.
 


Petras Čiplys

piktagalys
 
  

Parašyti komentarai

  apie Žiema   2014 12 30 13:14
 
  apie Žiema   2014 12 30 13:14
 
  apie   2014 12 16 14:31
Pažadėjau grįžti.
Nieko naujo —
kol kas
valgom, geriam,
plaunamės rankas
ir būsim atviri
ligi galo,
susėdę
už vaišių stalo.

O tėvas
it paukštis
nuo stalo keliasi —
išėjęs iš namų jaunas,
sugrįžęs, sugižęs,
susenęs, akyse
nei minties,
nei kelio —
židinys rusena,
o namuose
jauku, ramu,
pučia šiltas
vaikiškas vėjelis
ir skamba
gedulingas
mano rojalis.

Nukrito kaukės
nuo veidų,
nuo medžių,
o šermukšnių uogos
buvo karčios karčios,
ir vaikai išbėga
pirkt ledų,
mediniais šautuvėliais
apsikarstę.

Sakiau, ir aš
gyvensiu,
užsiauginsiu barzdą,
o kas su barzdotu
draugaus?
Pažadėjau grįžti —
ištesėtas pažadas
ir stingsta padažas,
ir krinta snaigės,
ir krinta lapai
iš giedro dangaus
ir žvaigždės
po kojom
tarsi akmenukai
išsibarsto.
 
  apie   2014 08 10 13:20
Senamadžiaus -
fotoKūdroje dingo visas tūkstantis darbų.
Ką dabar daryti?