Ketvirtadienio vakarų ciklas, skirtas Lietuvos fotografijos istorijai

2012 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos „Prospekto“ fotografijos
galerijoje rengiamas ketvirtadienio vakarų ciklas, skirtas Lietuvos
fotografijos istorijai

Žymus Vilniaus fotografas Janas Bulhakas dar prieš II pasaulinį karą ketvirtadieniais
pradėjo rengti fotografijos mylėtojų vakarus. Vakarų metu buvo skaitomos paskaitos
iš Vilniaus fotografijos istorijos. 2010 m. Lietuvos fotomenininkų sąjunga atgaivino
ketvirtadienio paskaitų tradiciją ir visiems besidomintiems Lietuvos fotografijos istorija
surengė pirmąjį aštuonių paskaitų ciklą. Paskaitos įvairiomis fotografijos temomis
skaitytos ir 2011 m. Šiemet, pratęsiant ketvirtadienio paskaitų ciklą, bus perskaitytos dar
aštuonios paskaitos.

2012 metų ketvirtadienio paskaitų kalendorius:

Kovo 1 d. 17 val.
Vilniaus netektys (2)

Kovo 8 d. 17 val.
Lietuvos fotografija Pirmojo pasaulinio karo vokiečių periodinėje spaudoje, leidiniuose,
atvirukuose

Kovo 15 d. 17 val.
Fotografijos parodų Lietuvoje raida (1840 – 1969)

Kovo 22 d. 17 val.
Nepriklausomos Lietuvos fotografija tarptautinėse Paryžiaus ir Niujorko
parodose (1937 –1939)

Kovo 29 d. 17 val.
Meninės fotografijos mokymas Stepono Batoro universiteto Dailės
fakultete (1919 – 1939)

Balandžio 5 d. 17 val.
Lietuvos fotografai – keliautojai

Balandžio 12 d. 17 val.
Lietuvos turgų fotografijos: nuo J. Čechavičiaus iki A. Macijausko

Balandžio 19 d. 17 val.
Lietuvos fotografijos pirmavaizdžiai ir kartotės

Vakarus veda fotografijos istorijos tyrinėtojas Stanislovas Žvirgždas.