Prizai ketvirtadienio konkurso laimėtojams!

Artimiausių ketvirtadienio konkursų nugalėtojams bus įteiktos „Kitos knygos" leidyklos išleistos knygos fotografijos tema.

Ateinančio konkurso laimėtojas gaus Bryan Peterson knygą „Susipažinkite: išlaikymas" .
Kviečiame fotografuoti, būti kūrybingiems ir aktyviai dalyvauti ketvirtadienio fotokonkursuose.

Kiekvieną ketvirtadienį vyksta fotokonkursas, kurio temą, o vėliau ir nugalėtoją paskelbia paskutinio konkurso laimėtojas.

Kito ketvirtadienio, t.y., sausio 14 d., tema - "Antras planas"
Kviečiame aktyviai dalyvauti ir ketvirtadienį talpinti fotografijas skyriuje "Tema".

Darius apie paskelbtą temą: "Norėčiau, kad į konkursą siųstumėt darbus, kuriuose antro plano detalės, įvykiai, asmenys ar kiti gyvi/negyvi objektai būtų svarbesni, nei pirmam plane esantys. Kviečiu aktyviai dalyvauti."