Paroda (Non) STOP 90,66 km


Projektas „(Non) stop 90,66 km“ sumanytas kaip praeities ir nūdienos dialogas Baltijos jūros pakrantės tema. Jo tikslas – fotografijos tradicijų, susiformavusių reprezentuojant unikalų pajūrio kraštovaizdį, permąstymas šiandieninės fotografijos kontekste. Projektu nesiekiama išsamaus, chronologinio jau klasikais tapusių autorių pristatymo. Tai – tik keletas fragmentiškų, ryškiausių Lietuvos fotografijos momentų, neabejotinai atliepusių šiandieninių menininkų kūrybai. Archyviniams kūriniams eksponuoti tikslingai pasirinktos vos kelis šimtus metrų nuo jūros esančios Girulių galerijos erdvės, kaip laipsniškas perėjimas nuo realios pajūrio zonos prie kadaise užfiksuotų vaizdų. Klasikams oponuoja Klaipėdos fotografijos galerijoje eksponuojami šiandienos autorių darbai, sukurti ieškant atsako į pagrindinį projekto keliamą klausimą – kuo/ar šis sausumos ruožas mums svarbus šiandien? Toks parodos formatas, jos skėlimas į dvi dalis ir eksponavimas skirtingose erdvėse savaime suformuoja vizualaus dialogo formą, turinčią bendrą ašį – Lietuvos pajūrį.

 90,66 km – Baltijos jūros pakrantės ilgis, priklausantis Lietuvos Respublikos teritorijai, nusidriekęs nuo Nidos iki Būtingės. Tai – tik maža atkarpa, sudaranti 80-ąją Baltijos jūros pakrantės ruožo dalį, kurios didesnė dalis priklauso Kuršių nerijai. Galbūt dėl šios priežasties, prieš 40-30 metų fotografai, siekdami aptikti pajūrio išskirtinumą, atrado Neringos kopas, šiandien jau atskiru žanru įėjusias į Lietuvos fotografijos istoriją. Kai vienintelė pageidaujama tema Lietuvos fotografijoje buvo socialistinis realizmas, Neringos kopos tapo viena iš pirmųjų estetinės fotografijos kultivavimo dirvų. Naujų temų ir išraiškos formų alkis vieną po kito į smėlynus atvedė ryškiausius meninės fotografijos meistrus. Savita temos interpretacija, gamtovaizdį išplėšianti iš peizažo žanro rėmų, išlaisvinanti ne tik temą, bet ir autoriaus fantaziją, suformavo netradicinės kopų fotografijos serijas, kiekvienu atveju turinčias ryškų autorinį atspaudą.

Daugybė skirtingų vaizdų, ištrauktų iš šios zonos, išsidėsto šiandieninių autorių fotografijoje. Realybės atvaizdas čia vertinamas kaip dar viena jos versija, kopija ar citata. Kaip atsakas begalinių variacijų išmargintam kopų pasauliui pateikiami logiški, tvirtą realistinį pagrindą turintys teiginiai. Jie tampa savotiška amortizacija tarp autoriaus intencijų ir materialaus žemės ruožo. Permąstydami griežtai apibrėžtą vietos atkarpą, menininkai neatitrūksta nuo tikrovės ženklų, juos cituoja kaip realybės atplaišas, koreguojančias jų kūrybinius motyvus. Jokios fikcijos, viskas neginčytina ir netgi nediskutuotina.

90,66 km – tai tik žemės ruožas, kuriame ilgesniam ar trumpesniam laikui patalpinami 13 autorių, 13 skirtingų fotografinių požiūrių ir 13 skirtingų replikų Baltijos pajūrio tema.
 

Danguolė Ruškienė
 
Atidarymų metu bus pristatytas parodos „(Non) stop 90,66 km“ parodos katalogas.
 
Paroda veiks iki rugpjūčio 25 d.

1. Rimantas Steponavičius    (2009 08 07 22:31)  
Iš kur tie 90.66 ? Dažniausiai rašoma, kad 99km. dar esu girdėjęs 94, bet šitiek tai pirmą kartą. Nebent rusai truputį paspaudė...
 
2. Rimantas Steponavičius    (2009 08 07 22:31)  
Iš kur tie 90.66 ? Dažniausiai rašoma, kad 99km. dar esu girdėjęs 94, bet šitiek tai pirmą kartą. Nebent rusai truputį paspaudė...